www.backas.se

VÄLKOMEN

TILL GUNNARS I BACKÅS.

Sidan är ny så den är i sin linda.

Det kommer mer information här på sidan från den lyckade träffen med släkten i Möklinta.

Uppdaterad 2024-06-28. Web master G.Grönberg